Spelend leren

Samen Kinderopvang
 • De peuteropvang

  Bij de peuteropvang komt uw kind om te spelen en te leren. Uw kind mag naar de peuteropvang van 2,5 tot 4 jaar oud. De kinderen spelen samen, leren, maken plezier, ontdekken, bewegen en eten bij ons. Daarbij geven we extra aandacht aan de Nederlandse taal. Zo wordt uw kind goed voorbereid op de basisschool.

  Gemengde groepen

  In de groep zitten kinderen met en zonder VE-indicatie. Een VE-indicatie is een advies van het consultatiebureau voor kinderen die (kans op) een taal- of onderwijsachterstand. Een kind met een VE-indicatie komt 16 uur per week. Kinderen zonder indicatie komen 1 dagdeel naar de peuteropvang, het is afhankelijk van de vrije plaatsen op de groep of we u daarvoor meer kunnen bieden.

  Spelen en leren

  Spelend de wereld ontdekken is dé manier voor peuters om zich nu alvast stapje voor stapje voor te bereiden op de kleuterklas. Door samen te spelen met verschillende kinderen leert uw peuter hoe het er in een groep aan toe gaat. Onze pedagogisch medewerkers geven alle kinderen volop de ruimte om dit zelf te ontdekken. Ook stimuleren we de kinderen om veel zelf te doen. Je eigen jas aantrekken en dichtmaken, zelf een ruzie oplossen of kiezen waarmee je gaat spelen. Dit zijn allemaal voorbeelden van wat uw peuter zelf wil én kan doen! Op de peuteropvang is aandacht en ruimte voor taal- en rekenspelletjes, voorlezen, zingen, luisteren, tekenen, bewegen en samenspel. Voor kinderen met een VE-indicatie hebben we extra begeleiding en is het contact met de ouders nauw. Samen met onze pedagogisch medewerkers en ouders zorgen we er samen voor dat we de stappen naar de basisschool voor elk kind makkelijker maken. Bij onze peuteropvang leert uw kind spelenderwijs nieuwe dingen:

  • Uw kind leert spreken, luisteren en nieuwe Nederlandse woorden
  • Uw kind leert de basis van verbanden leggen, tellen en meten
  • Uw kind leert goed bewegen: een potlood vasthouden, blokken stapelen, rennen en springen
  • Uw kind leert de fantasie te gebruiken door tekenen en spelen
  • Uw kind leert samen spelen, zelfstandig zijn en zelfvertrouwen hebben
  Pilot VE op maat

  In Overvecht hebben we ook peuteropvang voor kinderen tussen de 2 tot 2, 5 jaar oud. Hier kunnen ze alvast wennen aan peuteropvang met VE. Op de groep zijn we bezig met taal, spelen, bewegen en samen dingen doen. Je kind maakt vriendjes en leert al spelenderwijs de Nederlandse taal. Als je kind 2,5 jaar kan hij/zij doorstromen naar een normale peuteropvang met VE (als er plek is). Lees HIER meer over deze pilot.

Vragen?

Heeft u vragen over Samen Kinderopvang? Bel of mail naar
samenkinderopvang@kmnkindenco.nl

030 600 47 50
Ontwikkeling
De onderstaande ontwikkelingsgebieden krijgen gedurende het dagdeel de aandacht:
 • Spraak- en taal ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid
 • Voorbereiding leesonderwijs
 • Teken- en spelontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling


Algemeen pedagogisch beleid