Ouderbijdrage

Samen Kinderopvang
 • Tarieven in 2024

  Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag of vergoeding van de Gemeente Utrecht

  U betaalt een prijs per uur. Deze prijs is afhankelijk van uw inkomen. 

  Als u (en uw partner) werkt, studeert, meedoet aan een traject om werk te vinden of een verplichte inburgeringscursus volgt, dan kunt u een groot deel van het geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag (KOT). Ga naar www.belastingdienst.nl/toeslagen

  Voorschoolse educatie (indicatie)

  Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. De gemeente Utrecht kan kinderen een indicatie geven voor het volgen van een programma van 16 uur voorschoolse educatie per week. Dit is afhankelijk van het geboorteland en de gevolgde opleiding van de ouders.

  Kosten
  • Voor kinderen die een indicatie hebben voor 16 uur per week
   U betaalt voor 10 uur per week een inkomensafhankelijke bijdrage. 

   Indien u een U-pas heeft, betaalt u maar voor 7 uur in de week een inkomensafhankelijke bijdrage. De gemeente betaalt de overige uren.

   Deze inkomensafhankelijke bijdrage is gelijk voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke vergoeding. Zie de tabel.
    

  • Voor kinderen die geen indicatie hebben
   Geen recht op kinderopvangtoeslag: De gemeente vergoedt voor maximaal 5 uur een inkomensafhankelijke bijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. 

   Recht op kinderopvangtoeslag: Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen voor een bepaald aantal uren een bijdrage van de belastingdienst krijgen. Het aantal uren is afhankelijk van het aantal uren dat een ouder werkt of opleiding volgt.

  Prijzen kinderopvang

  Bekijk wat uw inkomensafhankelijke eigen bijdrage per uur wordt in de tabellen. De prijzen voor peuters van 2 tot 2,5 jaar zijn hier te zien. De prijzen peuters van 2,5 jaar en ouder staan hier

  Deze tabel geldt ook voor de vergoeding van de gemeente Utrecht als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag.

  Aanbod voor een plaats

  Als uw zoon of dochter bijna 2,5 jaar oud is neemt de afdeling planning contact met u op voor een plaats op een peutercentrum. Zij bespreken met u of u kinderopvangtoeslag moet aanvragen en waar u eventueel hulp kunt krijgen. U krijgt van ons een contract met de juiste gegevens voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Op de website van de belastingdienst kunt u uitrekenen wat de hoogte is van de toeslag. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag bespreekt een medewerker van planning met u welke (financiële) gegevens u ons moet aanleveren om het contract met de juiste inkomensafhankelijke prijs te kunnen maken. 

Vragen?

Heeft u vragen over Samen Kinderopvang? Bel of mail naar
samenkinderopvang@kmnkindenco.nl

030 600 47 50
Ontwikkeling
De onderstaande ontwikkelingsgebieden krijgen gedurende het dagdeel de aandacht:
 • Spraak- en taal ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid
 • Voorbereiding leesonderwijs
 • Teken- en spelontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling


Algemeen pedagogisch beleid