Pilot VE op maat

 • Bij SAMEN kunnen kinderen in Overvecht terecht op peuteropvang van kinderen tussen de 2 tot 2,5 jaar oud. Hier kunnen ze alvast wennen aan peuteropvang met VOORSCHOOLSE EDUCATIE (VE). Op de groep zijn we bezig met taal, spelen, bewegen en samen dingen doen. Je kind maakt vriendjes en leert al spelenderwijs de Nederlandse taal. Als je kind 2,5 jaar kan hij/zij doorstromen naar een normale peuteropvang met VE (als er plek is). 

  Waar? 

  We hebben 3 groepen. SAMEN heeft 2 groepen. Je kind kan terecht bij peuteropvang JOANNES XXIII of bij peuteropvang DE KLOPVAART. Bel 030 – 256 70 70 voor meer informatie. Je kunt ook een email sturen naar planning@kindencoludens.nl. 

  De andere VE op maat groep zit bij onze collega-organisatie Ludens. Daar kan je kind bij peuteropvang Hummeltje.   

  Wat is een VE-indicatie? 

  Soms ziet het consultatiebureau dat een kind nog niet goed Nederlands spreekt. Of dat er extra begeleiding nodig is bij het opgroeien en ontwikkelen. Je kind krijgt dan een VE-indicatie. VE betekent voorschoolse educatie. Hiermee kan je kind naar de peuteropvang met VE, zoals bijvoorbeeld bij ons! 

  Pilot 

  In Utrecht starten peuters normaal met de peuteropvang als ze 2,5 zijn. Samen met de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht kijkt SAMEN of peuters die starten vanaf 2 jaar beter voorbereid op de basisschool komen. Ook kijken we of voorschoolse educatie (VE) vanaf 2 jaar op meer plekken in Utrecht kan worden gestart. Op de VE op maat groepen werken pedagogisch professionals die extra zijn opgeleid in het aanbieden van VE voor kinderen tussen de 2 en 2,5 jaar. 

  Samen met ouders 

  Op onze VE op maat groepen hebben we veel contact met ouders. We zien je kind op onze groep en praten met jou over hoe het gaat. Heeft je kind vriendjes gemaakt? Was je kind rustig, boos, nieuwsgierig of juist blij? Wij nodigen je uit om op de groep te komen en meedoen met activiteiten, zodat je kunt zien hoe het gaat met je kind. Ook kun je met ons praten over tips over bijvoorbeeld opvoeden. Samen zorgen we ervoor dat je kind kan groeien, ontdekken en spelen.