Klachten

Samen Kinderopvang
 • Klachten

  Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Wij zijn kritisch op ons eigen werk en zijn voortdurend bezig de kwaliteit er van te verbeteren. Wij stemmen onze diensten zo goed mogelijk af op de wensen en behoeften van onze klanten.

  Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde diensten en een klacht heeft. 

 • Wij gaan graag in gesprek over uw klacht

  Ons uitgangspunt is dat uw klacht het beste opgelost kan worden in een gesprek met de betrokken medewerker(s). Hebt u hierna nog steeds een klacht dan heeft u de volgende mogelijkheden: 

  Wij handelen uw klacht af volgens de klachtenprocedure van Samen Kinderopvang

  • We nemen als Samen kinderopvang geen anonieme klachten in behandeling. Wij willen een vreedzame organisatie zijn, waar we met elkaar tot oplossingen willen komen van ontstane onvrede en zorgen. 
  • Indien uw klacht niet tot een oplossing leidt, kunt u binnen 12 maanden na de datum waarop de klacht bij ons is ingediend, deze voorleggen aan de Geschillencommissie. Al onze peutercentra zijn aangesloten bij de commissie Kinderopvang. 

   Hoe werkt de geschillencommissie?

  Alle medewerkers van Samen kinderopvang hebben een geheimhoudingsplicht t.a.v. gegevens die tijdens de behandeling van een klacht ter sprake zijn gekomen. Alle klachten en de afhandeling ervan worden intern geregistreerd.

Vragen?

Heeft u vragen over Samen Kinderopvang? Bel of mail naar
samenkinderopvang@kmnkindenco.nl

030 600 47 50
Ontwikkeling
De onderstaande ontwikkelingsgebieden krijgen gedurende het dagdeel de aandacht:
 • Spraak- en taal ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid
 • Voorbereiding leesonderwijs
 • Teken- en spelontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling