Klachten

Samen Kinderopvang
 • Klachtenregeling

  Wij willen dat je je goed voelt bij de opvang die wij aanbieden. Mocht je ergens ontevreden over zijn, bespreek dit dan met de clustermanager van jouw locatie. Kom je er niet uit? Of wil je direct een interne klacht indienen? Dan hebben we een Klachtenregeling voor ouders en oudercommissies.

 • Klacht indienen
  Je kunt een klacht indienen door een mail te sturen naar klacht@kindencoludens.nl. Bellen kan ook: 030-6958469.

  Extern raad en advies
  Ben je niet tevreden met de oplossing die de interne klachtenprocedure biedt? Dan kun je je voor informatie, advies of mediation wenden tot het Klachtenloket kinderopvang of tot de Geschillencommissie kinderopvang. Het adres en reglement staat op hun website.

  Klachtenverslag
  Jaarlijks maakt Kind & Co Ludens een klachtenjaarverslag. Hiervoor kun je contact opnemen met de clustermanager van jouw locatie.

Vragen?

Heeft u vragen over Samen Kinderopvang? Bel of mail naar
samenkinderopvang@kmnkindenco.nl

030 600 47 50
Ontwikkeling
De onderstaande ontwikkelingsgebieden krijgen gedurende het dagdeel de aandacht:
 • Spraak- en taal ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid
 • Voorbereiding leesonderwijs
 • Teken- en spelontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling


Algemeen pedagogisch beleid