• Welkom bij Samen Kinderopvang voorschoolse educatie voor uw kind Rijke speelomgeving veilige plek voor ieder kind Spelend leren Spraak- en taal ontwikkeling voorbereiding Basisschool
  • Welke locatie past bij u?

  • Bij de peuteropvang van Samen Kinderopvang komt uw kind een aantal dagdelen in de week spelend leren.

    Spelend leren wil zeggen dat wij uw kind al spelend stimuleren in zijn ontwikkeling. Op deze manier bereiden wij uw kind voor op het basisonderwijs. De onderstaande ontwikkelingsgebieden krijgen gedurende het dagdeel de aandacht.

    • Spraak- en taal ontwikkeling
    • Cognitieve ontwikkeling
    • Sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid
    • Voorbereiding leesonderwijs
    • Teken- en spelontwikkeling
    • Motorische ontwikkeling
    • Spelend leren

      Wij stimuleren uw kind spelenderwijs in zijn of haar ontwikkeling

    • Vakkundig

      Onze medewerkers volgen nauwkeurig de ontwikkeling van uw kind

    • Basisonderwijs

      Uw kind wordt goed voorbereid op de basisschool

    • Observatie en zorg

      Wij kijken samen met u naar de ontwikkelingsbehoeften van uw kind