Locaties

Samen Kinderopvang
  • Samen Kinderopvang

    Samen Kinderopvang hanteert organisatiebreed beleid, maar elke locatie heeft ook zijn eigen karakter. Iedere peuteropvang is bijzonder en heeft zijn eigen sfeer en werkwijze. Dit geven pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen samen inhoud. Ook de samenwerking met de basisschool en de samenstelling van de wijk dragen daar aan bij.

Vragen?

Heeft u vragen over Samen Kinderopvang? Bel of mail naar
samenkinderopvang@kmnkindenco.nl

030 600 47 50
Ontwikkeling
De onderstaande ontwikkelingsgebieden krijgen gedurende het dagdeel de aandacht:
  • Spraak- en taal ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid
  • Voorbereiding leesonderwijs
  • Teken- en spelontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling


Algemeen pedagogisch beleid