Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag

Samen Kinderopvang
 • Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag

  Ouder(s)/ verzorger(s) die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een compensatie krijgen van de gemeente Utrecht. De kinderopvangorganisatie krijgt de compensatie uitgekeerd van de gemeente Utrecht waardoor ouder(s)/verzorger(s) een lager uurtarief betalen aan de kinderopvangorganisatie. 

  Om in aanmerking te komen voor deze compensatie van de gemeente Utrecht, dienen ouder(s)/ verzorger(s) de Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in te vullen. Ook hebben we hun inkomensgegevens nodig. Als wij deze gegevens ontvangen hebben, krijgen de ouders een factuur met het bedrag dat Spelenderwijs bij hen in rekening brengt. De compensatie is dus al verrekend.

Vragen?

Heeft u vragen over Samen Kinderopvang? Bel of mail naar
samenkinderopvang@kmnkindenco.nl

030 600 47 50
Ontwikkeling
De onderstaande ontwikkelingsgebieden krijgen gedurende het dagdeel de aandacht:
 • Spraak- en taal ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid
 • Voorbereiding leesonderwijs
 • Teken- en spelontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling


Algemeen pedagogisch beleid